kontext maitri dýchání

Maitri Breathwork™ bylo rozvinuté v 80.-90. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. jako technika zpřístupňující rozšířené stavy vědomí pro vnitřní rozvoj a léčení i následnou integraci našich vhledů a hlubokých zkušeností z těchto stavů do každodenního života. Je jednou z variací cest sebezkušenostní práce s dechem jakou je například také v ČR známé holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových (Maitri dýchání vychází ze stejných principů).

"Maitri" (pozn.: v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, angl.: loving-kindness) je slovem odkazujícím v buddhistickém kontextu k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým.

Proces Maitri Breathwork™ je kombinací prohloubeného dýchání, evokativní hudby a léčivého doteku, jejichž synergie v nás probouzí obrazy a poselství přítomné v paměti našeho těla a nevědomí. Díky kontaktu s těmito vnitřními odhaleními se často otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity - spirituálního, mentálního, fyzického a emocionálního. Proces Maitri pracuje s neverbální, tělovou pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni a často vede k léčení fyzických i psychických traumat.

medicine buddha

Maitri dýchání propojuje bioenergetické metody práce s tělem s mediumistickou prací, při které se školený facilitátor dýchání může stát nástrojem pro zprostředkování léčivé energie a harmonizaci pole dýchajících.

Ačkoliv je Maitri dýchání vysoce individuální zkušeností, je většinou realizováno ve skupině. Jedná se o celodenní proces, v němž je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžeme s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a rituální rámec. Součástí tohoto záměru je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem.

V rámci semináře, po završení zkušenosti s Maitri dýcháním a rozšířeným stavem vědomí, máme možnost namalovat svou mandalu jako neverbální zachycení prožitku, které je rovněž důležité pro další ukotvení procesu. Na závěr workshopu se účastníci setkají v kruhu a pokud chtějí, mohou sdílet svou zkušenost. Sdílení nám také umožňuje rozpoznat aspekty sebe sama ve zkušenosti druhých a tak transcendovat naše osobní zranění a životní výzvy. Tím se rovněž spontánně uskutečňuje praxe "Maitri" jako nepodmíněného přátelství a milující laskavosti k sobě i druhým.

Možností je také individuální formát práce, který má svá specifika daná nepřítomností dalších účastníků a je některými lidmi preferován pro svoji časovou flexibilitu.

Pokud potřebujeme, nebo máme pocit, že by to bylo užitečné, můžeme využít následnou individuální podporu či psychoterapeutické provázení v integraci procesu, které zprostředkují vedoucí programu.

S Maitri Breathwork™, které je prozatím v ČR novým přístupem, mají ve Spojených státech i v Evropě zkušenost lidé z nejrůznějších oblastí života i profesní orientace... terapeuté, umělci, lékaři, psychologové, herci, právníci, manažeři, léčitelé, studenti... Muži, ženy, páry, dospělí i děti. Je vhodnou cestou jak pro lidi, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, jakož i pro ty, kteří hledají provázení pro jejich psychospirituální zkušenosti nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající spirituálnímu, vnitřnímu rozvoji a celkovému procesu úzdravy na rovině duchovní, psychické i fyzické.

Odkaz na společný web dalších facilitátorů MD a jejich akce zde.

 

 

V čem se Maitri dýchání liší od holotropního dýchání?

 

Maitrlogo.bgd_.MBW_.300ppi.print_.round_i a holotropní dýchání mají společnou bázi a zakladatelé, Jeneane Prevatt/Jyoti a Russell D. Park v 80.letech také přímo spolupracovali se Stanislavem a Christinou Grofovými v rámci organizace Spiritual Emergency Network (SEN) a sdíleli paradigmatický background transpersonální psychologie.

Ve světě je registrováno mnoho typů terapeutické práce s dechem, které se od 60. let minulého století rozvíjely svými nezávislými směry a stejně jako holotropní dýchání byly rovněž inspirovány jógou a pranajámovými technikami v kombinaci s bioenergetickou prací s tělem. /např.: Rebirthing, Integrative Breathwork, Transformational Breathwork, Shamanic Breathwork, Conscious Connected Breathing, Vivation, Radiance Breathwork, Zen Yoga Breathwork a mnohé další./

Ačkoliv jsou základní principy Maitri identické s holotropním dýcháním jsou zde rozdíly v následujících oblastech:

V Maitri se klade velký důraz na bezpečný rámec a poučenou práci s energetickým polem skupiny či dýchajícího. Dýchání má více podobu léčivého rituálu, kde vhodné prostředí je nedílnou součástí settingu. Stejně tak přítomnost prvků, které se v běžném holotropním dýchání nevyskytují: oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování a zakotvení práce skrze rituální kroky vytváří energeticky jiný druh prostoru. Vedené meditace umožňují lepší naladění na proces, rovněž je kladen důraz na vnitřní přípravu facilitátora před samotnou prací s lidmi.

Významný rozdíl v Maitri přináší práce s tělem, kde kromě abreaktivních či podpůrných technik je fokus také zaměřen na jemnohmotné úrovně práce s energií, včetně možnosti využít tzv. mediumistického kanálu, kdy se facilitátor (pokud tento mod u sebe rozvinul) může stát nástrojem pro transformaci energií v poli dýchajícího, což přináší další úroveň léčivého potenciálu.

Obdobně jako u facilitátorů holotropního dýchání je i u Maitri požadován 2 letý výcvik (více jak 500 hodin), kde penzum praktické zkušenosti a teoretických znalostí odpovídá designu výcviku pro facilitátory HD, avšak MD klade důraz i na další aspekty práce, jež vyplývají z jeho svébytnosti.

Nezávisle na přístupech je vždy klíčové, kdo metodu používá, jak se s tímto člověkem cítíme, jaké má tento člověk zkušenosti, dovednosti v následování procesu dýchajícího, práci s tělem a energií a schopnost vytvořit bezpečný rámec.

 

reference